Adwokat Ewa Szelka-Dawid

Kancelaria Adwokacka adw. Ewa Szelka-Dawid świadczy pomoc prawną:

> w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego o:

 • rozwód;
 • separację;
 • podział majątku;
 • alimenty:

– alimenty na rzecz dziecka od rodziców

– alimenty na rzecz dziecka od dziadków

– alimenty na rzecz byłego małżonka

– podwyższenie alimentów

– obniżenie alimentów                                                                        

 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz egzekucję kontaktów;
 • ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • o zapłatę (roszczenia pieniężne);
 • o roszczenia wynikające z umów, w tym w szczególności umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane lub remont, umowy najmu i dzierżawy, umowy pożyczki, umowy darowizny;
 • o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie;
 • ochronę dóbr osobistych;
 • w sprawach związanych z dochodzeniem odszkodowań z tytułu szkód poniesionych w wypadkach komunikacyjnych.

> sprawach z zakresu prawa spadkowego o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy oraz testamentu;
 • zachowek;
 • dział spadku;
 • wyłączenie od dziedziczenia;
 • wyrażenia przez sąd rodzinny zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • długi spadkowe;
 • zapis windykacyjny;

> sprawach z zakresu prawa nieruchomości o:

 • zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • ustanowienia innych służebności gruntowych bądź osobistych na nieruchomości;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • naruszenie posiadania;
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • wydanie nieruchomości (eksmisje);
 • odwołanie darowizny nieruchomości;

We wskazanym zakresie:

 • udzielamy porad prawnych;
 • sporządzamy i opiniujemy projekty umów;
 • sporządzamy i opiniujemy pisma procesowe;
 • reprezentujemy strony przed sądami;
 • prowadzimy pertraktacje ugodowe.

> sprawach z zakresu prawa karnego:

zapewniamy Klientom pomoc prawną na każdym etapie postępowań karnych jak również wykroczeniowych:

 • w postępowaniu przygotowawczym – w trakcie dochodzeń i śledztw prowadzonych przez policję, prokuraturę i inne organy wymiaru sprawiedliwości;
 • w postępowaniu sądowym – obrona przed sądem I instancji oraz sądem odwoławczym;
 • w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia – sporządzamy m.in. wniosek o udzielenie przerwy w karze, wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o wydanie wyroku łącznego, wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE) czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

We wskazanym zakresie:

 • udzielamy porad prawnych w zakresie prawa karnego, wykonawczego, postępowania karnego;
 • reprezentujemy klientów w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego (pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego);
 • sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, pisma procesowe, wnioski dowodowe, prywatne akty oskarżenia, apelacje.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o telefoniczne umówienie terminu spotkania w siedzibie Kancelarii, mieszczącej się w Radomsku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego 16.

Telefon kontaktowy: 502-376-007

Adres e-mail: adwokat-radomsko@wp.pl

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Zapraszam do współpracy adw. Ewa Szelka-Dawid